34. ЗнахарI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1214


У далекi язичницькi часи волхви видiлялися iз загальноï маси людей своïми небуденними знаннями i вмiннями, тому й авторитет ïхнiй був мiцний i непохитний. Навiть за часiв великих гонiнь на них та переслiдувань волховство не зникло, воно переросло в iншу форму знахарство, знати недуги й будуче», ворожбитство вiд ворожити» i вiдьомство вiдати все».
Як i колись, знахарство в наш час досить популярне в народi. Знахарi не знаються з нечистою силою, навпаки, вони борються з нею, користуючись молитвами, замовляннями, якi виконують лише за певного часу ( опiвночi, пiд зорями, вранцi до схiд сонця, над водою, бiля води тощо). Справжнi знахарi, якi дiйсно надiленi небуденними здiбностями, користуючись знаннями, переданими ïм у спадок, допомагають людям у найрiзноманiтнiших ïхнiх потребах. Баба Мок- рина то була собi така знаюча баба, на все село знахарка. Чи в кого яка хвороба, чи в чоловiка що пропало, чи якiй дiвчинi вiд любощiв, чи до любощiв треба всi до неï, до тiєï баби Мокрини йшли. Стара вже була, а ще моторна й бачача на все така, що ну! 1 вже як пiдеш до неï, то й не думай нiчого брехати, бо однак вона вгада, що брешеш, тодi вже й пособляти не схоче»149.
1 сьогоднi окремi знахарi демонструють чудеса зцiлення, якi сучасна наука не може пояснити. Вони можуть замовляннями зупиняти кров, видаляти пухлини з-пiд черепа, виводити каменi з жовчного мiхура, нарощувати кiстки тощо.

34. ЗнахарI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1214