38. СвятвечIр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1224


Напередоднi Рiздва Христового, увечерi 6 сiчня, святкується Святий Вечiр, Святвечiр, Багатвечiр або ще як його називають Багата кутя.
До Рiздва господарi ретельно готуються: прибирають оселю, готують святкове вбрання, бо надходить найбiльше, найвеличнiше свято року. До Святвечора у кожному домi господинi готують дванадцять пiсних страв: борщ, гриби, вареники, пироги, рибу, кашi, пампушки, тушковану картоплю, узвар i обов'язково кутю. Кутю варять iз рису, пшеницi або ячменю, додають меду, заправляють горiхами, маком, родзинками i заливають узваром. Горщик з кутею ставлять на покутi у зроблене iз сiна чи соломи гнiздечко, яке називають яслами, на знак того, що саме в яслах i народився Iсус Христос. Пiсля свят солому з гнiздечка згодовують худобi, щоб була здорова i плодилась, i пiдстилають курям у гнiзда, щоб краще неслися.
Вся родина з нетерпiнням чекає появи вечiрньоï зiрки, бо у Святвечiр не ïдять до зорi на згадку про ту зiрку, що сповiстила про народження Iсуса Христа. Вважається, що той, хто першим ïï побачить,
«» Скуратiнський В. Святвечiр. Книга 1.- К.. 1994.- С.28.
буде найщасливiшим у наступному роцi. У цей день закiнчується Рiздвяний пiст, душа й тiло очистилися, у домi панує особлива атмосфера спокою, привiтностi i доброзичливостi. Особливо важливо, щоб мир зiйшов на родину, щоб уляглися всякi суперечки, непорозумiння, щоб запанували любов i злагода. Не випадково цей вечiр називають родинним святом. На спiльну святкову вечерю сходяться i з'ïжджаються дiти й онуки, брати й сестри.
У Святвечiр, перед тим, як уся родина сяде за святковий стiл, господар ще раз обходить своє обiйстя, обов'язково навiдується до худоби, стежить, щоб усе було нагодоване, чисте. Не забуває вiн i свого вiрного сторожа собаку. У цей вечiр, даючи йому ïсти, не кидає, а з пошаною кладе перед ним щось iз приготовлених на святвечiр страв. У народi вiрять, що в цю нiч, опiвночi, худоба буде говорити людською мовою з Богом. Бог запитає, як ïй ведеться у господаря. Якщо господар не б'є ïï i добре годує, вона похвалить його перед Богом, а коли б худоба голодна була i заплакала, то нехай потiм нарiкає такий господар сам на себе, якщо йому не поведеться з худобою в наступному роцi»]*>‘1.
Пiсля появи вечiрньоï зiрки вся сiм'я збиралася за святковим столом, а на почесному мiсцi сiдав господар. З'ïвши ложку кутi, вiн пiднiмав келишок i, звертаючись до присутнiх, виголошував молитву. Оскiльки це спiльна вечеря всього роду, то на цю вечерю запрошувалися не тiльки живi, а й давно померлi родичi: Зi святим Рiздвом будьмо всi здоровi! Хай Господь милує нас i має нас у своïй опiцi на кожному кроцi. Прости, Боже, i нам, i нашим померлим рiдним грiхи вольнi й невольнi i пошли, Боже, Царство Небесне всiм тим, що вiдiйшли з нашого роду, а нам усiм пошли, Боже, щастя, здоров'я, многая лiта!»‘2
Добре, коли є кому пом'янути померлих, згадати ïх добрим словом, помолитися за них Богу. А якщо вже немає кому? I про таких грiшникiв чи праведникiв прийнято згадувати цього святого вечора, молитися за них i запрошувати на вечерю: Просимо Тебе, Боже, щоб i тих душ до вечерi допустив, яких нiхто вже не пам'ятає i нiхто не знає, за них нiкому помолитися. Молимося за них i просимо: прости ïм, Господи, грiхи вольнi й невольнi i даруй ïм Царство Небесне». Молiться i ви, шановнi читачi, молiться за живих i померлих рiд»» Воропай О. Звичаï нашого народу. — К., 1993. — С.49.
«‘2 Скуратiвський В. Святвечiр.- Львiв, 1992,- С.38.
них, молiться за сирiт, калiк, тяжко хворих, молiться за тих, за кого нiкому вже помолитись, то, може, й за вас хтось отак колись помолиться i попросить Бога за вашу грiшну душу.
Починали трапезу зi споживання кутi (по три ложки), а вже потiм приступали до дванадцяти страв, приготовлених на честь дванадцяти апостолiв. Усi цi страви готувалися на рослиннiй олiï, були пiснi, але вибiр був великий. Пiсля закiнчення вечерi всi дякували Боговi за шедрi дари землi, води й повiтря. За традицiєю на Рiздвяну нiч залишають засвiчену свiчку, три ложки кутi та шматочок просфори на столi для покiйних, якi прийдуть уночi до господи провiдати живих.
У цей вечiр дiти носять вечерю до сусiдiв, близьких родичiв та хрещених батькiв, а молодь спiває колядок, ходить з традицiйною зiркою i вертепом, у цей же вечiр дiвчата ворожать. Вважається, що на Рiздво Бог на радощах, що на свiт народився Син, випускає на свободу усю нечисту силу, щоб вона теж порадiла разом з усiма цiй подiï. Саме в цi днi святочних ворожiнь можна звернутись до нечистоï сили з метою дiзнатися про судженого, про свою майбутню долю. До речi, цi ворожiння вважаються найправдивiшими уроцi.

38. СвятвечIр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1224