76. УкраÏнська дIаспора ПIвденноÏ Америки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1299


Масовий виïзд украïнцiв до Пiвденноï Америки припадає на кiнець ХIХ столiття. Найбiльше ïх оселилося в Аргентинi та Бразилiï, де емiгранти, не знаючи мови, нових для них законiв i звичаïв, зiткнулися з каторжними роботами на промислових пiдприємствах, на кавових плантацiях, у малозаселених прерiях та непрохiдних хащах. Вони зiткнулися з вороже налаштованими iндiйцями, на споконвiчнi землi яких претендували, з невiдомими хворобами, про якi нiчого не знали. 1 лише велика витривалiсть, природний розум i неймовiрна працьовитiсть допомогли ïм вижити.
Нинi у Бразилiï проживає близько 150 тисяч украïнцiв. Головний осередок ïх проживання мiсто Прудентополiс Бразильська Украïна», як його ще називають (штат Парана). В Аргентинi проживає 220 тисяч украïнцiв, у Парагваï 12 тисяч, в Уругваï 10 тисяч. Як i на iнших континентах, украïнцi в Пiвденнiй Америцi об'єдналися в громади, якi багато роблять для збереження украïнськоï мови, самобутньоï культури украïнського народу.

76. УкраÏнська дIаспора ПIвденноÏ Америки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1299