77. УкраÏнцI в КанадI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1301


У першiй половинi ХIХ столiття до Канади виïхало майже 170 тисяч украïнцiв. Саме в цей час там гостро постало аграрне питання, яке й було вирiшене за рахунок переселенцiв з рiзних краïн, у тому числi й з Украïни. Щоб пiдняти сiльське господарство, уряд продавав родючi землi за символiчну цiну 10 доларiв за 160 акрiв. На придбаних землях працьовитi украïнцi стали вирощувати великi врожаï
271 Дмитренко М.К., Дмитренко Г.К. Уроки з народознавства.- К..,1995.С.73.
сiльськогосподарських культур i вже за короткий час задовольнили потреби краïни у продуктах землеробства i тваринництва.
Украïнцi в Канадi (а ïх тут компактно проживає бiльше 1 мiльйона осiб) великi патрiоти украïнськоï мови та украïнськоï культури. У державi регулярно транслюються радiо i телепрограми украïнською мовою, функцiонують украïномовнi школи, курси украïнознавства. У 28 канадських унiверситетах викладають украïнську мову, лiтературу, iсторiю (у Торонто, Оттавi, Вiннiпезi, Едмонтонi та iн.). Iснує велика кiлькiсть украïномовних видань, серед яких найпо- пулярнiшi Украïнський голос», Новий шлях», Гомiн Украïни», Життя i слово», Украïнськi вiстi».
]*>left size=]*>1 width=]*>33% /> Дмитрснко М.К., Дмитренко Г.К. Уроки ч народознавства.- К.,1995.-С67.

77. УкраÏнцI в КанадI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1301