78. УкраÏнцI в АвстралIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1303


На Австралiйському континентi етнiчна група украïнцiв є найор- ганiзованiшою i найактивнiшою в дiаспорi. 95 % украïнських родин добре матерiально забезпеченi, переважна бiльшiсть украïнцiв має вищу освiту. В Австралiï широка мережа украïнських шкiл: 40 рiдних» шкiл i 9 шкiл украïнознавства». Працюють украïнськi суботнi школи. У 1983 роцi програма украïнськоï мови та лiтератури була впроваджена в Мельбурнському унiверситетi.
]*>left size=]*>1 width=]*>33% /> >7‘ Дмитренко М.К., Дмитренко Г.К.Там само.- С.67.

78. УкраÏнцI в АвстралIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1303