79. ЗахIдноєвропейська украÏнська дIаспора orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1305


Ще до першоï свiтовоï вiйни в краïнах Захiдноï вропи з'явилося багато емiгрантiв з Росiï та Захiдноï Украïни. Переважно це були заробiтчани, якi виïжджали на сезоннi роботи. У перiод революцiï 1917 року та громадянськоï вiйни Украïну здебiльшого покинули тi, хто не зрозумiв i не прийняв радянськоï влади. Вони осiли в Нiмеччинi, Англiï, Францiï, Бельгiï, Нiдерландах, Швецiï, Норвегiï, Фiнляндiï. Емiгранти перiоду Другоï свiтовоï вiйни та пiслявоєнного перiоду це переважно бiженцi та перемiщенi особи».
За даними Центрального представництва украïнськоï емiграцiï (Ашафенбург, Нiмеччина), наприкiнцi 1946 року на територiï Захiдноï Нiмеччини перебували 177 тисяч украïнцiв, утому числi в американськiй зонi 104 тис, в англiйськiй 54 тис, у французькiй 19 тис У трьох захiдних окупацiйних зонах Австрiï проживало 29 тис украïнцiв. Близько 15 тис. украïнцiв було розташовано у таборах в
276
Iталiï .
Сьогоднi в Нiмеччинi проживає 22 тисячi украïнцiв, у Францiï 35 тисяч, в Югославiï 55 тисяч, в Австрiï 6 тисяч, у Бельгiï 5 тисяч, у Румунiï 300 тисяч, у Чехiï та Словаччинi 150 тисяч, у Польщi близько 600 тисяч.
У наш час знову спостерiгається масовий виïзд украïнцiв до Америки, Канади, Нiмеччини. Здебiльшого це тимчасова емiграцiя на заробiтки, оскiльки економiчна криза в Украïнi спричинила масове зубожiння украïнських родин, бiльша частина яких опинилася за межею бiдностi.

79. ЗахIдноєвропейська украÏнська дIаспора orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1305