XV. Усна народна творчIсть 64. Казки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1276


Дорогоцiнним скарбом украïнського народу, що увiбрав у себе життєвий досвiд i мудрiсть вiкiв, є казки. Вони передавалися iз уст в уста, iз поколiння до поколiння впродовж тисячолiть, пропагуючи мораль простого народу, його найгуманнiшi бажання i мрiï. У казках переплiтається реальне й фантастичне, у них здiйснюються найзапо- вiтнiшi людськi мрiï про щастя, добробут, у них добро завжди перемагає зло. Торжество справедливостi, перемога правди над кривдою
у всi вiки це найвищий iдеал людського суспiльства.
У казках знайшли вiдображення свiтогляд, свiтосприймання наших далеких предкiв, якi обожнювали природу, вбачали у всьому живому своïх побратимiв. Тому не випадково, що героï казок тварини, рослини чи явища природи надiленi людськими рисами, та й поводять себе так, як люди (Мишача рада», Хитрий заєць», Лисичка-сестричка i Вовчик- братик» та iн.). Кожний художнiй образ у будь-якiй казцi це певний соцiальний тип, представник того чи iншого соцiального стану, який дiє в певних побутових обставинах й уособлює найрiзноманiтнiшi риси людськоï вдачi: працьовитiсть чи ледарство, доброту чи злiсть, щедрiсть чи скупiсть, чеснiсть чи пiдступнiсть (Дiдова дочка й бабина дочка», Про матiр-зозулю»). Кращi зразки народноï казки, незважаючи на давнiсть свого походження, й досi хвилюють, захоплюють, бо кожен казковий образ, в який би хитромудрий одiж поетичноï уяви вiн не був прибраний, насправдi має пiд собою глибоку життєву основу. Широта узагальнення в казцi така, що крiзь товщу iсторичних нашарувань i серпанок художньоï умовностi ми завжди бачимо конкретнi сторони людською життя, i той чи iнший образ чи мотив наповнюється в нашiй уявi цiлком реальним змiстом»2*'.

XV. Усна народна творчIсть 64. Казки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1276